IMG_0190.JPG

Ruim drie jaar praten de besturen van de KBO Lisse en de Stichting De Paraplu met de gemeente over de vervanging van De Beukenhof. Nieuwbouw is noodzakelijk als de Stichting Eikenhorst haar seniorenappartementen gaat uitbreiden. De beoogde woontoren komt op de huidige plaats van De Beukenhof. Een nieuw dienstencentrum zou in het bouwplan moeten worden opgenomen.

Onlangs heeft de gemeente een tussenrapport over het accommodatiebeleid uitgebracht. Daarin is te lezen dat een vervangende voorziening van maximaal 150 m2 (inclusief keuken, toiletten, garderobe enz.) aan de orde is. KBO en De Paraplu hebben een globaal programma van wensen ingediend van circa 475 m2 exclusief bijkomende voorzieningen. Een onbegrijpelijke wending. Immers in een voorziening van150 m2 bruto (100 m2 netto) is er heel veel activiteiten van de KBO en De Paraplu geen plaats meer.

Aanleiding tot het accommodatiebeleid is de vaststelling dat er in Lisse teveel sociaal culturele voorzieningen zijn. Naast De Beukenhof betreft het De Greef, ’t Poelhuys, Floralis en de Engelenburcht, waarin speeltuinvereniging Kindervreugd is gehuisvest. De vier laatstgenoemde gebouwen hebben te weinig gebruikers.

Dan is het onbegrijpelijk dat wordt gekozen voor opheffing van De Beukenhof, dat een vrijwel maximale bezettingsgraad kent! Wij hebben de keuze van de gemeente niet kunnen verklaren aan de vele senioren die genieten van alles wat in De Beukenhof gebeurt. Daarom hebben wij ze opgeroepen om massaal naar het gemeentehuis te trekken om zelf te komen luisteren naar de uitleg van het gemeentebestuur.

Bijna 200 senioren – sommigen met spandoeken – waren aanwezig op woensdagavond 11 oktober jl. in de vergadering van de Commissie Maatschappij & Financiën. KBO en De Paraplu maakten gebruik van het spreekrecht.

Daarin werd gememoreerd dat zij bij herhaling zijn geroemd – ook door burgemeester en wethouders zelf – voor hun brede aanbod van activiteiten. En dan worden ze op straat gezet!? Ook werd herinnerd aan de enkele jaren terug gehouden volksraadpleging met als thema Meer-Minder-Anders. De uitkomst daarvan was “niet bezuinigen op senioren, minder naar de sport”.

De inbreng werd beëindigd met navolgende woorden:

“De besturen van De Paraplu en de ouderenbond KBO vertegenwoordigen een grote groep senioren, waaronder velen – woonachtig in en rond Eikenhorst – met een beperkte mobiliteit. Wij moeten luisteren naar onze achterban. En dat hebben we gedaan. We hebben het voorstel dat nu op tafel ligt niet kunnen uitleggen.

Daarom handhaven wij onze mening dat er een Beukenhof moet terugkomen, waarin wij al onze huidige activiteiten blijvend kunnen organiseren. Dit is inclusief de biljartfunctie. Bij voldoende flankerend beleid zullen zelfs nieuwe activiteiten – passend in de beleidskaders van de Wmo – kunnen worden ontwikkeld.

Wij denken – anders dan steeds wordt beweerd – verder dan De Beukenhof. Wij organiseren al activiteiten in De Greef en ’t Poelhuys. Wij zijn bereid tot uitbreiding daarvan. Daarvoor gaan we geen Beukenhof-gebruikers uitplaatsen naar andere accommodaties. Dat heet aanbodgericht werken en dat functioneert niet.

Wij kiezen voor een vraaggerichte aanpak. Daarover hebben wij herhaald overleg gevoerd met WelzijnsKompas, project Even Buurten. De buurtwerkers halen de vraag op en wij geven er uitvoering aan bij voldoende flankerend beleid.

Wij vragen de commissie bij het college aan te dringen op nader open overleg met De Paraplu en de KBO uitgaande van het ingediende programma van wensen. Daaraan ware ook een tijdslimiet te stellen.”

Nadat nog twee insprekers over andere zaken het woord hadden gevoerd, onderbrak de voorzitter de vergadering voor een korte pauze. Daarbij gaf hij aan dat zij die de bijeenkomst wensten te verlaten, konden vertrekken. Een blunder!

Het leeuwendeel van de aanwezige senioren trok boos en teleurgesteld naar buiten; niet wetende dat de commissieleden zich iets later zouden uitspreken over het tussenrapport accommodatiebeleid.

Een aantal politici liet blijken dat het uitplaatsen van activiteiten uit De Beukenhof naar andere accommodatie toch niet zo eenvoudig bleek. Uit de discussie hebben wij geconcludeerd dat het college van burgemeester en wethouders nader overleg moet voeren met de KBO en De Paraplu. Daarbij zal in aanzienlijke mate tegemoet moeten worden gekomen aan het door de seniorenorganisaties ingediende programma van wensen.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

De besturen van de KBO Lisse en de Stichting De Paraplu.

 

 

Stichting De Paraplu

Activiteiten voor senioren in LisseDe_Paraplu_beeldmerk_2 kleuren
Je moet het zien en meebeleven om te kunnen waarderen: die honderden deelnemers aan onze activiteiten, die het samen zó naar hun zin hebben. Heerlijk om te zien hoe probleemloze senioren de meer kwetsbare ouderen meenemen en `weer onder de mensen brengen´.

Geweldig dat zoveel vrijwilligers hun `burgerkracht´ tonen en met zichtbaar plezier die activiteiten coördineren en organiseren. Veelal kunnen ze met een knipoog worden geregeld: we kennen elkaar en weten waar we goed aan doen – ook voor ons eigen genoegen. Samen maken we zo op ons terrein een stukje `participatiemaatschappij´ waar.

Ook dit jaar willen we ons als bestuur inzetten voor de goedlopende organisatie van voor iedereen betaalbare activiteiten. Dat doen we veelal in overleg met de gemeente en Bescal, waarbij we ieder vanuit eigen verantwoordelijkheden gericht zijn op senioren.

En onze uitnodiging blijft: ziet u mogelijkheden een nieuwe activiteit te starten? Zou u uw activiteiten graag onderbrengen bij De Paraplu? Kom dan eens langs om met ons te overleggen.

We hopen dat u weer veelvuldig gebruik gaat maken van de aangeboden activiteiten. Voor wensen of vragen kunt u zich aanmelden bij de contactpersoon van de activiteitengroep of bij het bestuur van De Paraplu.

We wensen u weer een speels, creatief, leerzaam maar hoe dan ook gezellig periode toe.

* * * * * * * * * * * * *

  • In de zwarte balk kunnen de diverse pagina’s worden aangeklikt. Op de activiteitenpagina’s staan de vaste activiteiten. Rechts kunt u de link aanklikken naar de Facebookpagina van De Paraplu.

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s