Algemeen

 

Het seizoen begint in september en wordt in mei afgesloten met een uitgaansdag. Voor deelname is een lidmaatschap verplicht. Aanmelden kan telefonisch bij penningmeester Aart van der Zwet (415799).

De contributie is € 5,– per persoon per jaar, over te maken op bankrek.nr. NL81RABO0166334197 t.n.v. Paraplu – Kunstbus o.v.v. lidmaatschap 2017/2018.

Na ontvangst van uw betaling krijgt u het keuzeprogramma en het inschrijvingsformulier betreffende de periode t/m december 2017 aansluitend toegestuurd. In november ontvangt u de informatie voor januari t/m april 2018.

Hoe verder te handelen?

  1. U ontvangt een schriftelijke uitnodiging om in te schrijven voor één of meer voorstellingen. Daarop zijn per voorstelling de kosten van entree en vervoer vermeld.
  2. Op dit inschrijfformulier wordt per voorstelling steeds de uiterste datum voor betaling vermeld.
  3. Eerst na ontvangst van uw betaling wordt u op de deelnemerslijst geregistreerd. Daarbij wordt de volgorde van ontvangsten aangehouden.
  4. Ongeveer 2 à 3 weken vooraf ontvangt u een bevestiging van deelname.
  5. Ook indien u als reserve bent geregistreerd, ontvangt u bericht.
  6. Als een van de deelnemers onverwacht verhinderd is, maakt u alsnog kans op een plaats. U wordt daarover actief geïnformeerd.
  7. Als u van deelname bent uitgesloten, ontvangt u uw betaling retour.
  8. Om financiële redenen geldt een minimum aantal deelnemers als voorwaarde. Ingeval van onvoldoende belangstelling worden de desbetreffende betalingen geretourneerd.
  9. De toegangskaarten worden uitgereikt in de bus.
  10. Het meenemen van een introducé(e) is bij uitzondering mogelijk. Vooroverleg met een van de contactpersonen is gewenst.

Opstapplaatsen: Beukenhof/ Westerdreef, Winkelcentrum Poelmarkt in de Poelpolder, Brandweerkazerne te Sassenheim.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Aart van der Zwet          0252-415799      penningmeester

Diny van der Zwet         0252-415799     aad.diny@casema.nl

Ria Markus                      0252-429885      marwer@ziggo.nl

Bep Clemens                    0252-413632      b.m.clemens-steenvoorden@kpnmail.nl

Advertenties