Ouderenkoor ‘Zanglust’

Voorjaarsconcert

Ouderenkoor `Zanglust´ verzorgt op vrijdag 1 juni 2018 in de grote zaal van De Beukenhof, Eikenlaan 2a, een voorjaarsconcert voor 55-plussers van Lisse. Het concert begint om 14.30 uur en de zaal gaat om 14.00 uur open. De toegang is gratis.

Het concert bevat weer vele vrolijke voorjaarsliederen.. Het geheel staat onder leiding van de vaste dirigent de heer W.B. Visser met medewerking van de heer A. Alberts aan de piano.

Alle liederen in dit concert zijn meerstemmig en worden tijdens de repetities op donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur in de grote zaal van De Beukenhof met veel plezier ingestudeerd. Daarnaast is er ook uitgebreid gelegenheid tot onderlinge contacten. Vindt u zingen leuk? Komt u dan eens vrijblijvend kennismaken met het koor.

Toegangskaarten zijn niet vooraf verkrijgbaar. De organisatie probeert zo veel mogelijk plaatsen te creëren. Echter, het aantal blijft beperkt. Wilt u verzekerd zijn van een plaatsje, dan adviseren we u om zeer ruim op tijd – vanaf 14.00 uur – aanwezig te zijn.

Dit concert wordt gegeven in samenwerking met Stichting De Paraplu en het Fonds 1818.

U bent allen van harte welkom.

 

zanglust

Zingen maakt blij, … zingen houdt u jong!

Wie een repetitie meemaakt of een optreden bezoekt, ziet met hoeveel plezier dat gebeurt. Door het zingen ontstaan gemakkelijk sociale contacten en zo bestaan er vele muzikale vriendschappen. Ons koor bestaat uit meer dan 70 senioren van 55 jaar en ouder. Wekelijks wordt op donderdagen van 10.00 tot 11.00 uur gerepeteerd onder leiding van onze dirigent, de heer W.B. Visser.

OPTREDENS

Twee keer per jaar verzorgt het koor uitvoeringen in De Beukenhof: in decemberhet kerstconcert en in mei/juni het voorjaarsconcert. Maar ook elders treedt Ouderenkoor `Zanglust´ op. Wilt u hierover meer informatie? U kunt dan contact opnemen met mevrouw Ans Trompert. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Natuurlijk kunt u eerst – vrijblijvend – een paar repetities bijwonen.

dagdeel:                   donderdag van 10.00 tot 11.00 uur

locatie:                     De Beukenhof, grote zaal

seizoen:                   start 7.9.2017, afsluiting: 5.7.2018

contactpersonen:  mevrouw Ans Trompert, tel. 410210, j.trompert@wxs.nl

de heer Izaak in ´t Veld, tel. 412400, iz.intveld@ziggo.nl

contributie:             € 115,- per seizoen (2 x € 57.50)

Stichting Vrienden Ouderenkoor ‘Zanglust’

Sinds 1993 bestaat deze stichting, die zich tot doel stelt om voor het Ouderenkoor ‘Zanglust’ diverse activiteiten financieel mogelijk te maken. Voor een jaarbedrag van minimaal € 15,- wordt men donateur. Aanmelden kan schriftelijk aan het secretariaat van de SVOZ, De Madelief 40, 2161 EX Lisse, of via e-mail: svoz.info@hetnet.nl. Kijk ook op website http://www.svoz.info.

Eenmaal per jaar, vlak na de voorjaarsuitvoering, is er een aparte avond voor donateurs en sponsors van de Stichting Vrienden Ouderenkoor ‘Zanglust’.

zangers

 

 

Advertenties