Ouderenkoor ‘Zanglust’

foto Zanglust 2018 bewerkt

Kerst met Zanglust

 Op vrijdag 21 december verzorgt Ouderenkoor Zanglust in de grote zaal van De Beukenhof een sfeervol kerstconcert. Het koor heeft vol enthousiasme de liederen voor dit concert ingestudeerd.

Zowel nieuwe als oude overbekende liederen worden ten gehore gebracht. De samenzang brengt het juiste kerstgevoel naar boven. Ook zal er een prachtige kerstverhaal worden verteld.

Het geheel staat onder leiding van dirigent de heer W.B. Visser met aan de piano de heer A. Alberts. De uitnodiging tot het bijwonen van dit concert geldt voor alle senioren van Lisse en omgeving. Deze middag is mede georganiseerd in samenwerking met Fonds 1818. Het concert begint om 14.30 uur en de toegang is gratis. Komt u op tijd, want het aantal plaatsen is beperkt.

Ouderenkoor Zanglust, dat ondertussen grote bekendheid geniet binnen Lisse, bestaat uit ongeveer 80 senioren die in De Beukenhof elke donderdagmorgen met veel plezier en enthousiasme nieuwe liederen instuderen en dit twee maal per jaar ten gehore brengen. Dit kerstconcert is zo´n gelegenheid om het resultaat te horen.

Zie ook de website www.svoz.info.

Zingen maakt blij, … zingen houdt u jong!

Wie een repetitie meemaakt of een optreden bezoekt, ziet met hoeveel plezier dat gebeurt. Door het zingen ontstaan gemakkelijk sociale contacten en zo bestaan er vele muzikale vriendschappen. Ons koor bestaat uit meer dan 70 senioren van 55 jaar en ouder. Wekelijks wordt op donderdagen van 10.00 tot 11.00 uur gerepeteerd onder leiding van onze dirigent, de heer W.B. Visser.

OPTREDENS

Twee keer per jaar verzorgt het koor uitvoeringen in De Beukenhof: op 21 december 2018 het kerstconcert en op 24 mei het voorjaarsconcert. Maar ook elders treedt Ouderenkoor `Zanglust´ op. Wilt u hierover meer informatie? U kunt dan contact opnemen met mevrouw Ans Trompert. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Natuurlijk kunt u eerst – vrijblijvend – een paar repetities bijwonen.

dagdeel:                   donderdag van 10.00 tot 11.00 uur

locatie:                     De Beukenhof, grote zaal

seizoen:                   start 6.9.2018, afsluiting: 4.7.2019

contactpersonen:  mevrouw Ans Trompert, tel. 410210, j.trompert@wxs.nl

de heer Izaak in ´t Veld, tel. 412400, iz.intveld@ziggo.nl

contributie:             € 115,- per seizoen (2 x € 57.50)

Stichting Vrienden Ouderenkoor ‘Zanglust’

Sinds 1993 bestaat deze stichting, die zich tot doel stelt om voor het Ouderenkoor ‘Zanglust’ diverse activiteiten financieel mogelijk te maken. Voor een jaarbedrag van minimaal € 15,- wordt men donateur. Aanmelden kan schriftelijk aan het secretariaat van de SVOZ, De Madelief 40, 2161 EX Lisse, of via e-mail: svoz.info@hetnet.nl. Kijk ook op website http://www.svoz.info.

Eenmaal per jaar, vlak na de voorjaarsuitvoering, is er een aparte avond voor donateurs en sponsors van de Stichting Vrienden Ouderenkoor ‘Zanglust’.

zangers

 

 

Advertenties