Ouderenkoor ‘Zanglust’

IMG_2946Voorjaarsconcert

Een goed gevulde grote zaal in de Beukenhof was vrijdagmiddag vol van vrolijke klanken. Het repertoire was goed gekozen met liederen over het voorjaar, over vreugde (thema van de 9e symphonie van Beethoven) over noten in allerlei vormen en bloemen (edelweiss).
Na de pauze de iedere keer weer verrassende act van de heren Visser en in ‘t Veld. Dit keer als bakkers. Er werd vrolijk gezongen over bloemkolen, bananen, de liefde van de man en de gebakken koekjes werden uitgedeeld. Afgesloten werd met een Ode aan Lisse en het altijd aanstekelijke Adieu, mein kleiner Gardeofficier.

Samengevat een heerlijke middag.

Naast de gebruikelijk bloemen voor de heren Visser, Alberts en in ’t Veld, dit keer ook een bloemen voor het oudste lid van het koor Mevr. van Ruiten (95) en Mevr. Zonneveld. Haar aanwezigheid was mogelijk door de inzet van de Stichting Ambulance Wens.

 

Zingen maakt blij, … zingen houdt u jong!

Wie een repetitie meemaakt of een optreden bezoekt, ziet met hoeveel plezier dat gebeurt. Door het zingen ontstaan gemakkelijk sociale contacten en zo bestaan er vele muzikale vriendschappen. Ons koor bestaat uit meer dan 70 senioren van 55 jaar en ouder. Wekelijks wordt op donderdagen van 10.00 tot 11.00 uur gerepeteerd onder leiding van onze dirigent, de heer W.B. Visser.

OPTREDENS

Twee keer per jaar verzorgt het koor uitvoeringen in De Beukenhof: in decemberhet kerstconcert en in mei/juni het voorjaarsconcert. Maar ook elders treedt Ouderenkoor `Zanglust´ op. Wilt u hierover meer informatie? U kunt dan contact opnemen met mevrouw Ans Trompert. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Natuurlijk kunt u eerst – vrijblijvend – een paar repetities bijwonen.

dagdeel:                   donderdag van 10.00 tot 11.00 uur

locatie:                     De Beukenhof, grote zaal

seizoen:                   start 7.9.2017, afsluiting: 5.7.2018

contactpersonen:  mevrouw Ans Trompert, tel. 410210, j.trompert@wxs.nl

de heer Izaak in ´t Veld, tel. 412400, iz.intveld@ziggo.nl

contributie:             € 115,- per seizoen (2 x € 57.50)

Stichting Vrienden Ouderenkoor ‘Zanglust’

Sinds 1993 bestaat deze stichting, die zich tot doel stelt om voor het Ouderenkoor ‘Zanglust’ diverse activiteiten financieel mogelijk te maken. Voor een jaarbedrag van minimaal € 15,- wordt men donateur. Aanmelden kan schriftelijk aan het secretariaat van de SVOZ, De Madelief 40, 2161 EX Lisse, of via e-mail: svoz.info@hetnet.nl. Kijk ook op website http://www.svoz.info.

Eenmaal per jaar, vlak na de voorjaarsuitvoering, is er een aparte avond voor donateurs en sponsors van de Stichting Vrienden Ouderenkoor ‘Zanglust’.

zangers

 

 

Advertenties